Elevråd

Elevrådet er et råd av elever som skal fremme elevenes fellesinteresser og arbeide for et godt skole- og læringsmiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Alle skoler skal ifølge opplæringsloven opprette et elevråd. 

Elevene fra 5.- 10. er representert i elevrådet. I skoleåret 2020/21 består elevrådet av følgende elever: 

5.kl: Rakel og Halle

6.kl: Nikolai og Augustinus

7.kl: William , Pia og Ian

8.kl: Ask og Adam (leder for elevrådet)

9.kl: Evan og Lukas

10.kl: Viktor (nestleder for elevrådet) og Ronja

 

Elevrådskontakt er Ragnar Rølvåg.

Elevrådet er også representert med to medlemmer i samarbeidsutvalget.

 

Referater og andre relevante dokumenter fra elevrådet finner du her.

Sist redigert torsdag, 18 februar 2021 12:03