16. februar 2021

Elevrådet er et råd av elever som skal fremme elevenes fellesinteresser og arbeide for et godt skole- og læringsmiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Alle skoler skal ifølge opplæringsloven opprette et elevråd. 

Elevene fra 5.- 10. er representert i elevrådet. I skoleåret 2020/21 består elevrådet av følgende elever: 

5.kl: Rakel og Halle

6.kl: Nikolai og Augustinus

7.kl: William , Pia og Ian

8.kl: Ask og Adam (leder for elevrådet)

9.kl: Evan og Lukas

10.kl: Viktor (nestleder for elevrådet) og Ronja

 

Elevrådskontakt er Ragnar Rølvåg.

Elevrådet er også representert med to medlemmer i samarbeidsutvalget.

 

Referater og andre relevante dokumenter fra elevrådet finner du her.

16. februar 2021

FAU er foreldrerådets (alle foreldrende på skolen) arbeidsutvalg. Alle klassene skal være representert i arbeidsutvalget, og her på Nesna er det to medlemmer fra hver klasse. FAU skal på vegne av foreldrene jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven). 

Representantene i FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG) nevner blant annet disse som eksempler på typiske arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
  • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer 
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig

 

FAU stiller med to foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget. FAU-lederen er den ene representanten.

 

Følgende foresatte representerer FAU for skoleåret 2020/21

1.kl: Monica Strand og Bjørn Tore Hagen

2.kl: Frode Eliassen og Siw Rønning

3.kl: Marita Tetmo og June Solum

4.kl: Tor Sandøy og Kasia Gabriel

5.kl: Lars Lauritzen og Bjørn Tore Hagen

6.kl: Runa Meidell og Sten Arild Hvidsten

7.kl: Christel Rønning og Marianne Knutsen

8.kl: Ronny Mehus og Ingebjørg D. Olafsen (FAU-leder)

9.kl: Turid Schürmann og Trygve Frammarsvik

10.kl: Marte S. Paulsen og Stian Einmo

 

Referater og andre relevante dokumenter finner du her.