FAU

FAU er foreldrerådets (alle foreldrende på skolen) arbeidsutvalg. Alle klassene skal være representert i arbeidsutvalget, og her på Nesna er det to medlemmer fra hver klasse. FAU skal på vegne av foreldrene jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven). 

Representantene i FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG) nevner blant annet disse som eksempler på typiske arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
  • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer 
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig

 

FAU stiller med to foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget. FAU-lederen er den ene representanten.

 

Følgende foresatte representerer FAU for skoleåret 2020/21

1.kl: Monica Strand og Bjørn Tore Hagen

2.kl: Frode Eliassen og Siw Rønning

3.kl: Marita Tetmo og June Solum

4.kl: Tor Sandøy og Kasia Gabriel

5.kl: Lars Lauritzen og Bjørn Tore Hagen

6.kl: Runa Meidell og Sten Arild Hvidsten

7.kl: Christel Rønning og Marianne Knutsen

8.kl: Ronny Mehus og Ingebjørg D. Olafsen (FAU-leder)

9.kl: Turid Schürmann og Trygve Frammarsvik

10.kl: Marte S. Paulsen og Stian Einmo

 

Referater og andre relevante dokumenter finner du her.

Sist redigert torsdag, 18 februar 2021 12:02