tirsdag, 04 januar 2022 12:44

Gult nivå

 

Vi er for tiden på gult smittenivå. Dette er et nivå vi er godt kjent med fra tidligere. Forskjellen er at vi nå har vært gjennom en periode der vi har hatt smittetilfeller på Nesna, og vi har fått kjenne på viktigheten av å forholde oss til de gjeldende tiltak.

Der finner en link til oppdaterte veiledere på smittevern i en annen sak på nettsiden.

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse (Smittevernveileder, UDIR). Får å få dette til må vi blant annet fortsette å minne på at elevene må ha med seg mat slik at de kan spise på plassene sine. Det er altså ikke tillatt å gå på butikken i skoletiden. 

 

Nesna skole

fredag, 26 mars 2021 13:32

Her finner du oppdaterte smittevernveiledere:

fredag, 14 august 2020 18:48

Det nærmer seg skolestart, og som dere vet er skolen nå pliktig til å følge egne retningslinjer i forbindelse med gjeldende smittevernhensyn. Ved skolestart følger vi «gult trafikklys» og er dermed nødt til å ta noen forhåndsregler. Ledelsen ønsker at følgende bestemmelser overholdes inntil videre:

tirsdag, 11 august 2020 21:09

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Ved skolestart mandag 17.august vil vi forholde oss til gult nivå inntil annet blir bestemt.

tirsdag, 02 juni 2020 07:12

Nå har vi vært gjennom oppstart og ca tre uker med tilnærmet full drift ved skolen. Vi vender sakte, men sikkert tilbake til det vi ser kan minne om normale dager. Det er fortsatt en del regler og rutiner som gjelder, og for alles sikkerhet ber vi om at dere leser gjennom de nye smittevernveilederne dere finner under her.