Til info – en oppdatering så langt

16. mars 2020

Da er vi i gang med en ganske så ny hverdag – for alle sammen. Elevene skal nå ha fått et opplegg/plan som de skal jobbe med denne uken. Lærerne skal også ha vært i kontakt med ‘sine’ foreldre, gjort avtaler om henting og bringing av bøker og oppgaver mm. Alt etter hvordan behovet har sett ut. Ledelsen jobber nå med å få opp et system som skal sikre at elevenes underveisvurdering blir ivaretatt i denne perioden.

Myndighetene våre har gitt beskjed om at skolen skal stenges - som et preventivt tiltak for å hindre smitte. Bygget er altså stengt for ansamling av grupper med mennesker. Som institusjon er vi likevel åpen, og skal følgelig opprettholde driften så godt som mulig. I praksis betyr det at det ikke er noe i vegen for å komme hit å hente ting etter avtale med lærer. Er du syk, eller «snufs» om du vil, kan det avtales at noen andre henter, eller avtale med læreren det du trenger hjembrakt.

Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. I en slik situasjon må vi strekke oss langt for å frigjøre mennesker som innehar viktige samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det betyr også at terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. På oppdrag fra skoleeier jobber skolen fortløpende med å skaffe oversikt over hvilke barn som har foreldre der begge foreldrene innehar kritiske samfunnsfunksjoner (helse, transport mm. Se listen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/#kritiskesamfunnsfunksjoner). Barnet skal også være under 12 år. Skolen vil legge til rette for et tilbud til de barna det gjelder, og lærerne vil ta kontakt når organiseringen er klargjort.

Tilbud for elever som trenger det mest Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Skolen gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Også her vil praksisen være forholdsvis restriktiv. Lærerne vil ta kontakt med det hjemmet dette måtte angå.

Skolen vil fortløpende legge ut informasjon på sine hjemmesider i tiden nå fremover. Det er lurt å ta en ekstra tur innom for å sjekke oppdateringer – som for øvrig også gjelder for Nesna kommune sine hjemmesider.

Med ønske om en fin dag videre!

Mvh. Joakim Einmo (-rektor-)

Sist redigert mandag, 16 mars 2020 13:03