Informasjon til etter påske (åpning av skole)

08. april 2020

I en pressekonferanse 07.04.20 informerte myndighetene om at skolene fortsatt der stengt frem til 27. April. Heretter blir skolen gradvis åpnet, med de yngste først (1-4. klasse).

Ledelsen jobber nå for å kunne sikre videre undervisning og oppstart som sikrer at elevenes underveisvurdering blir ivaretatt i mellomperioden og ved oppstart.

Skolen vil driftes slik den har vært i nedstengingsperioden, og barn som har foresatte med samfunnskritiske roller eller har ekstraordinære omstendigheter vil fortsatt mota det tilbudet de hadde før påske. Vi følger fortsatt direktoratets retningslinjer; https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ . Barnet som mottar slike tilbud skal også være under 12 år. Skolen vil legge til rette for et tilbud til de barna det gjelder, og lærerne vil ta kontakt når organiseringen er klargjort.

Tilbud for elever som trenger det mest: Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Skolen gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Også her vil praksisen være forholdsvis restriktiv. Lærerne vil ta kontakt med det hjemmet dette måtte angå.

Myndighetene informerte også om at dersom det skulle vise seg at en oppstart ved skoler skulle øke smitte, vil dette kunne føre til en ny skolestenging. Det er blitt uttalt at barn i som er risikogrupper eller har nær omgang (bor sammen med, er sammen med) skal ikke møte på skolen i første fase av skoleåpning. Mer informasjon om dette kommer fortløpende ettersom utdanningsdirektoratet kommer med retningslinjer og informasjon.

Skolen vil fortsette fortløpende å legge ut informasjon på sine hjemmesider i tiden nå fremover. Det er lurt å ta en ekstra tur innom for å sjekke oppdateringer – som også gjelder for Nesna kommune sine hjemmesider.

Skolen leier ikke ut av skolens arealer (Nesna og Tomma) i denne periode. Aktivitet og samlinger utenom tilsatte er ikke tillatt.

Ønsker dere alle en god påske.

Mvh John Harald Bustnes
-Konstituert rektor-

Sist redigert onsdag, 08 april 2020 09:34