Ny info om skolestart for småskolen

17. april 2020

Til alle foresatte. Vi på Nesna skole arbeider for tiden med å kunne gi et godt hjemmeundervisningstilbud til alle våre elever og ivareta elever som inngår under tilsynsordning ved udir.no sine retningslinjer.

Vi samarbeider for tiden med flere instanser (overlege, bibliotek, renhold, skolesjef og kommunens kriseteam) og kommer til å involvere flere instanser i vårt arbeid fremover for å kunne gi informasjon om skolestart for småtrinnet den 27. April.

Veilederen for åpning av småskolen er forespeilet komme mandag den 20. April klokken 16.00, og vil gi oss overordnede svar på hvordan vi skal organisere oss, hvem skal møte på skolen, er det oppmøteplikt, hvor lange dager elevene får og mange flere av spørsmålene vi sitter med. Det oppfordres til å lese veilederen for åpning av småskolen når den blir publisert.

Vi kommer til å gå raskt i gang neste uke med arbeidet for å kunne gi foresatte den informasjonen dere trenger til mandag den 27. April. Vi arbeider mot at det skal komme informasjon som er tydelig og konkret mot slutten av arbeidsuken før helgen trer inn, slik at flest mulig kan få tid til å forberede seg på skolestart og tilrettelegge hjemmesituasjonen. Denne informasjonen gjelder SFO ordning også.

Takk på forhånd for deres tålmodighet og oppfordrer til å ta kontakt etter informasjonen fra Nesna skole har kommet neste uke skulle det være noe uklart.

Mvh John Harald Busntes
-konstituert rektor-

Sist redigert fredag, 17 april 2020 17:41