fredag, 18 juni 2021 07:43

Plantefarging i Bjørndalen

Plantefarging i Bjørndalen

 

I samarbeid med Ann-Kristin Klaussen (Nesna Museum), Mette Gårdvik og Runa Meidell fikk elevene i 4.klasse ved Nesna skole oppleve plantefarging av garn i Bjørndalen.

Flotte farger ble skapt av innsamlet  bjørkeblader og marikåpe, samt tørket kaktuslus fra varmere strøk.

I tillegg ordnet elevene et nytt gulv av bjørkeris i den sørsamiske gamma sammen med Unn Tveraabak. Det var en innholdsrik og lærerik dag ute i flotte omgivelser!